คู่มือการใช้งาน ฉนวนกันเสียง ดูดซับเสียง Cylence

ข้อมูลด้านต่างๆ ในเรื่องการกันเสียง, การเลือกใช้วัสดุ, วิธีพิจารณาค่าทางเทคนิคต่างๆ ของวัสดุดูดซับเสียง รวมถึงความรู้เบื้องต้นใน การออกแบบระบบ Acoustic

วัสดุอะคูสติก Cylence ลดเสียงก้อง ป้องกันเสียงรบกวน
ฉนวนกันเสียง / ดูดซับเสียง Cylence

ฉนวน CYLENCE ตราช้างเป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นรูพรุน หรือ Open Cell จึงช่วยในการดูดซับเสียงได้ดี เสียงที่กระทบฉนวน CYLENCE ตราช้าง พลังงานเสียงเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อน ซึ่งเกิดจากการเสียดสีของพลังงานเสียงกับรูพรุนของฉนวน CYLENCE ตราช้าง การเลือกใช้งานฉนวน Cylence รุ่นต่างๆ

รุ่น Zandera

รุ่น Zandera
แผ่นบุผนังอะคูสติก Cylence รุ่น Zandera เหมาะสำหรับ การใช้งานร่วมกับผนังทุกประเภท Zandera ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในห้องที่ต้องการความควบคุมเสียง และความเรียบหรู ให้มุมมองที่ทันสมัย สวยงามตอบรับกับทุกจินตนาการ เช่น บ้านพักอยู่อาศัย หรืออาคารต่างๆ เช่น ห้องโฮมเธียร์เตอร์ , ห้องฟังเพลง , ห้องประชุม , ห้องอัดเสียง , ห้องซ้อมดนตรี , ห้องคาราโอเกะ เป็นต้น

รุ่น ZoundBlock
แผ่นอะคูสติก Cylence รุ่น ZoundBlock เหมาะสำหรับ การใช้งานในผนังป้องกันเสียง สามารถติดตั้งไว้ด้านในผนัง และใช้ร่วมกับผนังได้ทุกประเภท เช่น ระบบโครงคร่าวยิปซั่ม โครงคร่าวโลหะ โครงคร่าวไม้ ผนังสมาร์ทบอร์ด เป็นต้น มีคุณสมบัติกั้นเสียงได้ดีเยี่ยม ไม่ให้เสียงภายนอกเข้ามารบกวน และ ไม่ให้เสียงที่เกิดจากภายในส่งผ่านออกไปนอกห้องได้

รุ่น ZoundBlock
รุ่น ZofTone

รุ่น ZofTone
แผ่นอะคูสติก Cylence รุ่น ZofTone เหมาะสำหรับ การใช้งานในผนังป้องกันเสียง และดูดซับเสียงภายในห้อง เช่น ห้องเครื่องจักรภายในโรงงาน ห้องประชุมที่ต้องการควบคุมคุณภาพเสียง โรงภาพยนตร์ ตลอดจนการใช้งานเรื่องการดูดซับเสียงในรูปแบบต่างๆ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการกันความร้อน เข้าสูอาคารได้อีกด้วย

รุ่น C Series
แผ่นฝ้าอะคูสติก Cylence รุ่น C Series เหมาะสำหรับ การใช้งานในระบบฝ้าแขวน (T-Bar) สามารถใช้ในงานตกแต่งที่ต้องการความสวยงาม เช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์การค้า บ้านพักอาศัย สามารถดูดซับเสียงและป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคารได้อีกด้วย

รุ่น C Series

Sound Absorption(การดูดซับเสียง) ฉนวน CYLENCE ตราช้าง จะมีค่าการดูดซับเสียงสูงมาก (NRC ตั้งแต่0.6 – 1.0) ค่า NRC นั้นจะขึ้นกับความหนาแน่น , ความหนา , และลักษณะการติดตั้งของฉนวน

Sound Insulation(การป้องกันเสียง) ฉนวน CYLENCE ตราช้างจะช่วยลดระดับพลังงานของเสียงในผนัง Double Wall โดยอาศัยหลักการเดียวกับการดูดซับเสียงข้างต้น ยิ่งถ้าเพิ่มจำนวนเส้นใยมากเท่าไร ก็ยิ่งช่วยเพิ่มค่า STC ของระบบมากขึ้น โดยฉนวน CYLENCE ตราช้างจะช่วยให้ระบบมีค่า STC เพิ่มขึ้นถึง 7 – 15 dB

Sound Dampingฉนวน CYLENCE สามารถช่วยเรื่องการเกิด Damping โดยตรง คือช่วยลดการสั่นสะเทือนของระบบหลังคาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย

img img img img img